Przeciwdziałanie wrogiej niemieckiej propagandzie – Nautologia 2019

Wroga niemiecka propaganda wobec funkcjonowania i budowy portu gdyńskiegio oraz jej przeciwdziałanie w świetle źródeł konsulatu generalnego RP w Berlinie

Akcja propagandowa podjęta przez Niemców, której celem było przedstawienie portu w Gdyni w złym świetle.

Wroga niemiecka propaganda wobec funkcjonowania i budowy portu gdyńskiegio oraz jej przeciwdziałanie w świetle źródeł konsulatu generalnego RP w Berlinie / Jan Tymiński // Nautologia. – 2019, nr 156, s. 24-29.

Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia