Polska Żegluga Rzeczna “Vistula” spółka z ograniczoną odpow. Oddział w Gdyni, ul. Rybacka 5, tel. 10-84 i 10-85 // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 8

Polska Żegluga Rzeczna Vistula