Przywóz bawełny do Gdyni wyniósł w grudniu około 7000 ton// Gazeta Gdańska. – 1935, nr 26, s. 9

Przywóz bawełny do Gdyni wyniósł w grudniu około 7000 ton// Gazeta Gdańska. - 1935, nr 26, s. 9