Przyznano dla Gdyni tylko 2 mil. zł kredytów budowlanych z przeznaczeniem na budowę małych mieszkań // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 15, s. 7

Przyznano dla Gdyni tylko 2 mil. zł kredytów budowlanych z przeznaczeniem na budowę małych mieszkań // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 15, s. 7