Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 8 – 14 lipca