RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1997/1998, 30 grudnia – 8 stycznia