RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1998, 9 – 15 stycznia