RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1997, 3 – 9 stycznia