RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1997, 31 stycznia – 6 lutego