RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1999, 7 – 14 stycznia