RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1998, 30 stycznia – 5 lutego