Rocznica podniesienia polskiej bandery na statku “Dar Pomorza”

Dar Pomorza

List gratulacyjny na okoliczność 90. rocznicy podniesienia polskiej bandery na statku s.v. “Dar Pomorza”

W dniu 13 lipca 1930 roku podniesiono biało-czerwoną banderę na ówczesnym statku szkolnym Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni – “Darze Pomorza” – darze społeczeństwa Pomorskiego, na zakup którego środki zebrano dzięki Pomorskiemu Komitetowi Floty Narodowej i któremu przewodniczył dr Józef Wybicki, a po jego śmierci dr Leon Janta-Połczyński.

Dar Pomorza
Dar Pomorza
Dar Pomorza