Rok 1936 w obrotach portu gdyńskiego / Z. Tymiński // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1, s. 5-7