Wodociągi i kanalizacja, elektryczność // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1, s. 10