Rozwój linii regularnych portu gdyńskiego w r. 1936 / J. Klejnot-Turski // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1, s. 7-9