Rok ubiegły w porcie gdyńskim / St. O. // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 1, s. 24

Rok ubiegły w porcie gdyńskim