Rola architektury w kształtowaniu tożsamości lokalnej / Iwona Sagan // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [201]-202

Rola architektury w kształtowaniu tożsamości lokalnej