Rozbudowa i rozwój miasta Gdyni / K. K. // Gdynia i Gdańsk Porty Polskie, styczeń 15 marzec 1929 r.