Rozbudowa portu gdyńskiego nie doznaje przerwy nawet w zimie // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 14, s. 10

Rozbudowa portu gdyńskiego nie doznaje przerwy nawet w zimie