ROZMOWA Z PREZESEM OKRĘGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. JANUSZEM RÓŻALSKIM

Janusz Różalski Opec
Janusz Różalski Opec

ROZWÓJ MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ SZANSĄ NA CZYSTE POWIETRZE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zlokalizowane w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, szczególnie dba o przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo angażuje się intensywnie w pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej.

W latach 2012-2015 OPEC zrealizował projekt pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia” , w ramach Działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość projektu: 48 651 933,49 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 20 251 608,57 PLN
Zakładane cele projektu:

  • poprawa stanu powietrza
  • ograniczenie liczby awarii
  • ograniczenie przerw w dostawie ciepła.

W 2016 roku OPEC obchodził jubileusz 55 lat funkcjonowania na polskim rynku ciepłowniczym. Co przedsiębiorstwo może zaproponować dzisiejszemu klientowi?

Współczesna cywilizacja nieustannie stawia przed nami nowe, ambitne wyzwania. Naszą codziennością jest ciepło – jego produkcja, dystrybucja oraz dostawa do klientów. I właśnie dla nich, świadomych swych potrzeb konsumentów naszych usług, rozwijamy się, wdrażając nowoczesne technologie, implementując nowatorskie rozwiązania w zakresie myśli technicznej, informatycznej i zarządczej. Innowacyjne zadania realizujemy z wykorzystaniem środków własnych oraz zewnętrznych. Doskonałym tego przykładem jest uzyskanie w 2011 r. dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”.

Czego dokładnie dotyczył ten projekt?
Przedsięwzięcie obejmowało modernizację sieci kanałowych i napowietrznych, działających w systemie ciepłowniczym obsługującym miasta Gdynia i Rumia. W latach 2012-2015 wymieniono ponad 30 km sieci na nowoczesne, preizolowane rurociągi. W pracach związanych z realizacją projektu uczestniczyło blisko 170 osób. Zabezpieczone sieci, mniejsza ilość awarii, większa wydajność energetyczna oraz pozytywny wpływ na środowisko to efekt wysiłku ludzi pracujących przy biurkach, dbających o poprawność dokumentacji i zachowanie terminów, ale przede wszystkim tych, którzy zmagali się z ciężką fizyczną pracą, w zmiennych warunkach pogodowych.

Czy widać już efekty termomodernizacji?
Oczywiście. Działania zmierzające do podniesienia jakości życia mieszkańców Gdyni i Rumi mają korzystny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Uniknięta emisja CO2 związana z oszczędnością energii w wyniku realizacji projektu wynosi 7,99 tys. ton.

A jakie są plany OPEC na przyszłość i jakie wyzwania stoją przed firmą?
Teraz czeka nas druga transza rozdania pieniędzy unijnych i jest to transza inwestycyjna. Dlatego będziemy prowadzili działania rozbudowy sieci. Dotyczy to Gdyni Południe, Orłowa, Małego Касkа, Gdyni Zachód, Kosakowa (które jest niemal dzielnicą Gdyni), Redy, Rumi, Wejherowa. Nasi właściciele, czyli gminy tworzące Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki”, mają swoje plany rozwojowe.
My je znamy i wkomponowujemy się w nie. A zatem gminy nie muszą się martwić o to, co zrobić z dostawami ciepła, bo wiedzą, że to jest nasze zadanie, które rzetelnie wykonamy. I to jest jedno z naszych głównych wyzwań.

Ale niejedyne?
– Drugim takim wyzwaniem jest odchodzenie od węgla kamiennego i szukanie innych źródeł energii. Kolejna niezmiernie ważna sprawa to likwidacja tzw. niskiej emisji, czyli małych, indywidualnych pieców i kotłów, w których tak naprawdę nie wiadomo, co się pali. Często nie jest to węgiel czy drzewo, ale – niestety – mieszkańcy spalają w nich odpady, co powoduje ogromną emisję zanieczyszczeń.
Ponadto jednym z ważniejszych zadań jest też realizowana przez nas akcja likwidacji piecyków na gaz, służących do ogrzewania wody. Zastępujemy je rozwiązaniami opartymi o nowoczesne węzły ciepłownicze. To nie tylko podnosi standard życia, ale likwiduje zagrożenie zaczadzenia. Poza tym nadal będziemy się unowocześniać, rozbudowywać i modernizować, aby niezawodnie świadczyć usługi dostarczania ciepła jako firma komunalna.

Z prezesem OPEC Januszem Różalskim rozmawiają Emilia Samulska i Rafał Korbut
Artykuł opublikowany został w dodatku do „Dziennika Bałtyckiego
“Czas Gdyni” w dniu 10 lutego 2017 r.