Statut Związku Stowarzyszenia Lokatorów w Gdyni // Przegląd Lokatorski. – 1935-1, s. 6-7

Statut Związku Stowarzyszenia Lokatorów w Gdyni