Rozstrzygnięcie konkursu a projekty magazynów dla portu w Gdyni // Przegląd Budowlany. – 1933, z. 4, s. 148

Rozstrzygnięcie konkursu na projekty magazynów dla portu w Gdyni