Rozwój Gdyni jako portu rozdzielczego i warunki rozwoju w tym zakresie / J. Kamczyński // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1926, nr 5, s. 5-8

Rozwój Gdyni jako portu rozdzielczego i warunki rozwoju w tym zakresie