Zagadnienie cen mieszkań w Gdyni / Bolesław Polkowski // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1936, nr 5, s.

Zagadnienie cen mieszkań w Gdyni