Zagadnienie terenów dla rozbudowy przemysłu w Gdyni / W. R. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 7, s. 5-6

Zagadnienie terenów dla rozbudowy przemysłu w Gdyni