Świat budowlany wobec wzrostu cen i gatunku cegły / A. Dziedziul // Przegląd Budowlany. – 1937, nr 12, s. 625-626

Świat budowlany wobec wzrostu ceni gatunku cegły

Świat budowlany wobec wzrostu cen i gatunku cegły