RYBOŁÓSTWO MORSKIE, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937

RYBOŁÓWSTWO MORSKIE, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937