Skośnooki obywatel Państwa Niebieskiego wędrował po Polsce bez wizy // Dzień Dobry. – 1932, nr 212, s. 8

Skośnooki obywatel Państwa Niebieskiego wędrował po Polsce bez wizy // Dzień Dobry. - 1932, nr 212, s. 8