Słabe dostawy szprotów // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 5, s. 7

Słabe dostawy szprotów // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 5, s. 7