Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Gdyni / Joanna Zielińska // Rocznik Gdyński. – 2007, nr 19, s. 231-238. – Il.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Gdyni z 2006 roku