Stan polskiej floty handlowej na dzień 1 lipca // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 18

Stan polskiej floty handlowej na dzień 1 lipca