Stan sanitarny Gdyni w latach 30. XX wieku / Marcin Szerle // Rocznik Gdyński. – 2010, nr 22, s. [123]-139

Stan sanitarny Gdyni w latach 30. XX wieku