Starcia podczas strajku w Gdyni // Dzień Dobry. – 1936, nr 100, s. 1