Statystyka bezrobocia w Gdyni / B.P. // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 2, s. [43]-45. – Tab.

Statystyka bezrobocia w Gdyni