Zagadnienia robotnicze Gdyni / Stanisław Pusłowski // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, nr 2, s. [32]-42. – Tab.

Zagadnienia robotnicze w Gdyni