Szkolenie specjalistów w handlu morskim / A.S. // Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 1, s.

Szkolenie specjalistów w handlu morskim