Inwestycje miejskie w Gdyni / B. P. // Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 1, s. 79-80

Inwestycje Miejskie w Gdyni