Międzynarodowe Targi Bałtyckie / A.S. // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 1, s. 71

Międzynarodowe Targi Bałtyckie