T.[owarzystwo] B.[udowy] O.[siedli] w Gdyni / Codzienna Gazeta Handlowa. – 1939

Towarzystwo Budowy Osiedli w Gdyni