Tajemnice domu Borchardta / Ewa Ostrowska // Gazeta Gdyńska. – 1990, nr 3, s. 6, 8. – Il.