Tereny dla gminy – podstawą rozwiązywania kwestji mieszkaniowej w Gdyni / St. Malessa // Dom Osiedle Mieszkanie. – 1936, nr 4, s. 2-5

Tereny dla gminy - podstawą rozwiązywania kwestji mieszkaniowej w Gdyni

Tereny dla gminy - podstawą rozwiązywania kwestji mieszkaniowej

Tereny dla Gdyni - podstawą rozwiążania kwestji mieszkaniowej w Gdyni