TOWARZYSTWO BUDOWY OSIEDLI W GDYNI // Polska Reduta. – 1934, nr 1, s. 18-20. – Il.