Nowe jednostki polskiej floty handlowej // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 17-18. – Il.

Nowe jednostki polskiej floty handlowej // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 17-18. - Il.