Udział P. O. W. w Zjeździe Legjonistów // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 161, s. 6

Udział P. O. W. w Zjeździe Legjonistów // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 161, s. 6