Ulgi dla pośpiesznych przesyłek drobnicowych pociągami pośpiesznemi od granicy austrjacko-czechosłowackiej do stacyj polskich // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 6, s. 16

Ulgi dla pośpiesznych przesyłek