Ulica Leszczynki // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 22

Ulica Leszczynki