W marynarce wojennej // Kurjer Poznański. – 1928, nr 475, s. 4