Udział portów polskich w jesiennych targach zagranicznych // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 21, s. 17

Udział portów polskich w jesiennych targach zagranicznych