[Wizyta delegatów bułgarskiego Ministerstwa Rolnictwa]

[Wizyta delegatów bułgarskiego Ministerstwa Rolnictwa]