Wodociągi i kanalizacja miasta // Przegląd Budowlany. – 1933, z. 3 [numer specjalny], s. 107-109. – Il.

Wodociągi i kanalizacja miasta

Wodociągi i kanalizacja miasta

Wodociągi i kanalizacja miasta Gdyni 3